BIP

Spr. nr 4/2008

Miejskie Przedszkole nr 14
65 - 512 Zielona Góra, ul. Krasickiego 12
tel. (068) 327 22 33
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Montaż parapetów wewnętrznych, wymiana okien i drzwi w Miejskim Przedszkolu
nr 14 w Zielonej Górze.

Termin zakończenia robót do dnia 31.10.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - kancelaria Dyrektora.
Termin składania ofert upływa 29.09.2008 r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2008 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty przetargowe - można pobrać jako plik załączony na stronie internetowej lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy może być dostarczona w inny sposób.
W przetargu mogą wziąć udział:
wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ( Dz.U. z 9.02.2004 r. Nr 19 z póź.zm.) i zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły "spełnia - nie spełnia".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Wioletta Kula tel. (068) 3272233 w godz. od 800 - 1500.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %.

  1. Ogłoszenie o przetargu - pobierz (64K)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia - pobierz (221K)

Dyrektor
mgr Wioletta Kula

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2008-09-09 16:15:34 Ostatnia aktualizacja: 2008-09-09 16:49:16
Data publikacji: 2008-09-09 16:15:34 Artykul byl czytany: 9 razy