BIP

Przetarg nieograniczony na wytworzenie, dostarczenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Spr. nr 1/2008

Miejskie Przedszkole nr 14
65 - 512 Zielona Góra, ul. Krasickiego 12
tel. (068) 327 22 33        

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
Wytworzenie, dostarczenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.


                          
Termin zakończenia robót do dnia 28.07.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - kancelaria Dyrektora.
Termin składania ofert upływa 11.06.2008 r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi  11.06.2008 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego
lub zostanie przesłana po otrzymaniu wniosku o jej przekazanie.
W przetargu mogą wziąć udział:
wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ( Dz.U. z 9.02.2004 r. Nr 19 z póź.zm.) i zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg  formuły  ,,spełnia - nie spełnia".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Wioletta Kula  tel. (068) 3272233 w godz. od 8.00 - 15.00.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: - cena - 100  %

Dyrektor
mgr Wioletta Kula

 

Dokumenty:

  1. Szczegółowe istotne warunki zamówienia (329KB) - pobierz
  2. Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego  (9,5KB) - pobierz
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2008-05-20 16:06:37 Ostatnia aktualizacja: 2008-06-23 19:41:55
Data publikacji: 2008-05-20 16:06:37 Artykul byl czytany: 9 razy