BIP

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych

Spr. nr 2/2008

Miejskie Przedszkole nr 14
65 - 512 Zielona Góra, ul. Krasickiego 12
tel. (068) 327 22 33
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Przedszkola
nr 14 w Zielonej Górze.

Termin zakończenia robót do dnia 28.07.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - kancelaria Dyrektora.
Termin składania ofert upływa 23.06.2008 r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi 23.06.2008 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty przetargowe - można pobrać
jako plik załączony na stronie internetowej lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy może być dostarczona w inny sposób.
W przetargu mogą wziąć udział:
- wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ( Dz.U. z 9.02.2004 r. Nr 19 z póź.zm.) i zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły "spełnia - nie spełnia".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Wioletta Kula tel. (068) 3272233
w godz. od 8.00 - 15.00.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena - 100 %.

Dyrektor
mgr Wioletta Kula

  1. Szczegółowe Istotne Warunki Zamówienia - (317KB) - pobierz
  2. Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego - (64KB) - pobierz
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2008-05-29 15:08:06 Ostatnia aktualizacja: 2008-07-03 14:52:38
Data publikacji: 2008-05-29 15:08:06 Artykul byl czytany: 9 razy