BIP

Montaż parapetów wewnętrznych ...

Spr. Nr 5/2/2008

Miejskie Przedszkole nr 14
65 - 512 Zielona Góra, ul. Krasickiego 12
tel. (068) 327 22 33

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Montaż parapetów wewnętrznych, wymiana naświetli wewnętrznych i drzwi
wejściowych w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Zielonej Górze.

 

Termin zakończenia robót do dnia 01.12.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - kancelaria Dyrektora.
Termin składania ofert upływa 03.11.2008 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty przetargowe - można pobrać jako plik załączony na stronie internetowej lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy może być dostarczona w inny sposób.
W przetargu mogą wziąć udział:
- wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ( Dz.U. z 9.02.2004 r. Nr 19 z póź.zm.) i zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły "spełnia - nie spełnia".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Wioletta Kula tel. (068) 3272233
w godz. od 8.00 - 15.00.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Dyrektor
mgr Wioletta Kula

  1. Pobierz ogłoszenie o przetargu - (64Kb)
  2. Pobierz Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia - (222Kb)
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2008-10-14 18:35:51 Ostatnia aktualizacja: 2008-10-14 18:47:50
Data publikacji: 2008-10-14 18:35:51 Artykul byl czytany: 9 razy